Nieuwe website van het Archief

Het Archief van de Stad Brussel lanceert op 15 maart 2018 een spiksplinternieuwe website.

Deze website, in samenwerking met GIAL ontwikkeld en biedt het publiek, de gewone burger, de onderzoeker of gelegenheidsgenealogen, een toegang tot schatten uit de Brusselse geschiedenis en haar bronnenmateriaal.

Een site die modern wil zijn

Deze nieuwe website wil een dynamisch en modern beeld geven van een vaak ongekende dienst. Hij is intuïtief en oriënteert de geïnteresseerde bezoeker via vragen (Wie zijn wij? Wat bewaren we?) of door middel van thema’s : hoe zoeken, een plattegrond van een gebouw vinden, genealogie, schenken van je archief, online archieven, publicaties en valorisatie.

De pagina “online archieven” laat toe om van thuis uit verschillende soorten documenten (handelsalmanakken, gemeentelijke bulletins, parochieregisters (gecoördineerd door het Algemeen Rijksarchief) en de guldenboeken van het Stadhuis) te raadplegen.

Nieuwe snufjes

Wat vanaf 15 maart geldt, is dat het opzoeken van een archiefdocument, een iconografisch document of een boek uit het Archief van de Stad Brussel enkel via een online catalogus gebeurt. Alle fondsen en collecties zijn er in opgenomen. Zo kan je via de online catalogus meer dan 57.000 afbeeldingen raadplegen, waaronder de volledige postkaartencollectie van Brussel die in het Archief worden bewaard. Andere documenten als affiches, stadsplannen van Brussel enz…kunnen momenteel enkel in de leeszaal geraadpleegd worden. Het archiefpersoneel verwelkomt u met veel plezier.

En indien iemand zijn of haar archieven wil schenken, zijn alle nuttige inlichtingen hieromtrent beschikbaar op de website.

De website is aangepast voor gebruik op PC’ s, tablets en smartphones.

Welkom op onze nieuwe site.

Het personeel van het Archief.