Genealogie

Het Stadsarchief Brussel bewaart tal van documenten die nuttig kunnen zijn in het kader van genealogisch onderzoek. Deze documenten hebben uitsluitend betrekking op personen die geboren, gehuwd of overleden zijn of gewoond hebben op het grondgebied van Brussel, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek.

Onderzoekers worden uitgenodigd om zich naar de leeszaal van het Archief te begeven. Men vindt er alle noodzakelijke onderzoeksinstrumenten. De leeszaalverantwoordelijke en een archivaris kunnen genealogen begeleiden bij hun onderzoek. De voornaamste documenten die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de parochieregisters, de akten van de burgelijke stand en de bevolkingsregisters.

Voor onderzoek naar personen die in een andere gemeente hebben gewoond of er geboren, gehuwd of overleden zijn, verwijzen wij u door naar de respectievelijke diensten bevolking en burgerlijke stand.

De Archiefdienst voert geen genealogisch onderzoek uit voor derden. Het Stadsachief verleent algemene inlichtingen en geeft aan of er gegevens beschikbaar zijn in het kader van een bepaald onderzoek.
Wij zijn niet gemachtigd om uittreksels van aktes van de burgerlijke stand af te leveren. De dienst burgerlijke stand verzorgt deze dienst.