Plannen van een gebouw zoeken

In het Archief van de Stad Brussel worden alle dossiers bewaard van bouwvergunningen (vergunningen en plannen) die door het lokale bestuur vanaf de 19e eeuw tot op heden zijn afgegeven

Deze documenten tonen de oorspronkelijke situatie en de opeenvolgende wijzigingen van de gebouwen die zich uitsluitend op het grondgebied van de Stad Brussel bevinden:

 • Brussel-Stad;
 • Laken;
 • Haren;
 • Neder-Over-Heembeek;

Hieronder vindt u de voorwaarden en bepalingen voor raadpleging (“Raadpleging van de dossiers”).

Voor bouwaanvragen van andere gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u contact opnemen met de gemeente waar het pand zich bevindt.

Kunt u ook raadplegen in de leeszaal van het Archief:

 • de milieuvergunningen voor gebouwen op het grondgebied van de Stad Brussel, van 1900 tot heden;
 • de verkavelingsvergunningen die tussen 1962 en 2017 zijn afgegeven;
  • ! informatie over oude verkavelingsvergunningen is ook te vinden op de cartografische BruGIS®.

Opdracht van de dienst Archief op het gebied van stedenbouwkundige vergunningen en bevoegde diensten

Op het gebied van stedenbouwkundige vergunningen is de enige opdracht van de dienst Archief van de Stad Brussel het ter beschikking stellen van de dossiers voor raadpleging.

Daarom zijn de medewerkers van de dienst Archief niet bevoegd voor de volgende zaken:

 • stedenbouwkundige vragen beantwoorden (juridische situatie, stedenbouwkundige bestemming, toelichting bij de plannen, enz.);
 • advies formuleren of de inhoud van dossiers over stedenbouwkundige vergunningen in het archief interpreteren;
 • een attest van welke aard dan ook afleveren (stedenbouwkundige bestemming, afwezigheid van plannen, enz.).

De Stad Brussel verstrekt geen informatie vóór de indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning/stedenbouwkundig attest of een verkavelingsvergunning, noch over de plannen en voorschriften die van toepassing zijn op een perceel of een vastgoedproject.

Als u dit soort informatie wilt, kunt u terecht bij:

 • Algemene informatie:
  • stedenbouwkundige voorschriften die in Brussel van toepassing zijn: websites van de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de meest recente stedenbouwkundige gegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de cartografische site BruGIS®;
  • gratis hulp en advies voor particulieren:
   • Advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Homegrade) voor gratis advies over uw plannen voor renovatie en werken in uw woning;
   • vzw Convivence/Samenleven voor alle informatie, advies en technische begeleiding op het gebied van renovatie en energie, stedenbouwkundige voorschriften, financiële steun en premies;
  • gratis hulp en advies voor bedrijven: Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, voor gratis gepersonaliseerde begeleiding bij alles wat te maken heeft met stedenbouw (analyse van vergunningsaanvragen, regelgeving voor kantoren/parkeren/reclame, te volgen procedures, aanbevelingen, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Meer specifieke informatie:
  • oude en recente rooilijnplannen: dienst Strategische en Operationele Planning van het departement Stadsontwikkeling van de Stad Brussel ( urb.topo@brucity.be);
  • lopende milieuvergunningen: dienst Milieuvergunningen van het departement Stadsontwikkeling van de Stad Brussel ( urb.permisenvironnement@brucity.be);
  • BBP’s, gemeentelijk ontwikkelingsplan, richtschema’s en stedenbouwkundige gemeentereglementen: beschikbaar op de website van het departement Stadsontwikkeling van de Stad Brussel.