Plannen van een gebouw zoeken

Het Archief van de Stad Brussel bewaart de archieven van de dienst openbare werken (stedenbouw). Deze bestaan voor een groot deel uit de dossiers van bouwaanvragen die in Brussel ingediend zijn sinds de 19de eeuw.

Deze documenten tonen de originele situatie alsook de opeenvolgende wijzigingen die zijn aangebracht aan een gebouw. Ze vormen met andere woorden een uitgelezen bron voor de geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Brussel.

De dossiers die door het Archief bewaard worden betreffen uitsluitend gebouwen die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevinden: Brussel-Stad, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek.

Voor dossiers van bouwaanvragen van de andere gemeentes binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienst u zich te wenden tot de gemeente op wiens grondgebied het gebouw staat.

Bevoegdheden van het Archief

Het Archief van de Stad Brussel verzorgt de raadpleging van de bouwdossiers.

De dienst is niet bevoegd om attesten af te leveren van diverse aard (bestemming, ontbrekende bouwplannen, enz.). Het personeel is opgeleid voor de bewaring en terbeschikkingstelling van de documenten en heeft geen competenties inzake stedenbouwkundige vragen.