Archief schenken

Het Archief van de Stad Brussel aanvaard schenkingen van documenten van inwoners, verenigingen of bedrijven die actief zijn in de stad. Deze private bronnen verrijken onze archiefbestanden, vullen publieke archieven aan en geven ons inlichtingen en informatie over verschillende levenswijzes en over de sociale en economische geschiedenis van Brussel. 

Allerlei types getuigenissen afkomstig uit de familiale sfeer, het verenigingsleven of professionele activiteiten (foto's, papieren documenten, drukwerk, plannen, correspondentie, films, afffiches of postkaarten) kunnen interessant zijn voor Archief. Heel wat documenten of historische informatie verdwijnen jammer genoeg tijdens verhuizen, na een overlijden of bij het stopzetten van een activiteit!

Het is mogelijk om uw archiefdocumenten aan het Archief van de Stad te schenken. Hiertoe wordt er een overeenkomst (DOC, 26.00 KB) opgesteld in samenspraak met het Archief. Hierin worden de raadplegingsmodaliteiten en vragen met betrekking tot het auteursrecht geregeld. De verhuiskosten (transport en verpakking) worden door het Archief van de Stad gedragen.

Het Archief van de Stad Brussel stelt alles in het werk om de ons toevertrouwde documenten in optimale condities te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties.

Een mooi voorbeeld van een geschenk wordt hier gepresenteerd (FR).