Almanakken

De Almanakken van de handel en de industrie, de voorvaders van onze telefoonboeken, bestaan uit alfabetische lijsten van de inwoners met hun adres (en soms hun handelsnaam, later eveneens hun telefoonnummer), van lijsten van de inwoners per beroep, van lijsten van de inwoners per straat, van lijsten van de diensten en de officiers van de Staat.

Ze maken het mogelijk om de lijst van de huurders op te stellen en/of eigenaars van een flatgebouw, om de verplaatsing van een persoon in de Stad Brussel of de buitenwijken te vinden, en om de eventuele evoluties of de wijzigingen van zijn beroep te volgen.

Deze lijsten van personen werden samengesteld in samenwerking met de gemeentelijke besturen. Ze zijn zeer nuttig voor het onderzoek, maar zijn natuurlijk niet uitvoerig, in vergelijking met officiëlere bronnen zoals de bevolkingsregisters: de persoonlijke situaties konden snel veranderen tussen de intekening en het uitkomen van de volumes.

De Almanakken van de handel en de Industrie die door het Archief van de Stad worden bewaard, zijn niet meer te raadplegen in originele vorm wegens de slechte staat van het papier. De digitaal gemaakte verzameling is wel online beschikbaar. De verzameling strekt zich uit van 1820 tot 1969 (met leemten, ondanks bijdragen van de Koninklijke Bibliotheek van België). Voor de latere periode zijn de telefoonboeken enkel te raadplegen in de leeszaal van het Archief van de Stad.

De Kalenders van het hof (1760-1792), de Zakalmanakken (1824-1906) en de Koninklijke Almanakken (1840-1866), die door het Archief van de Stad Brussel worden bewaard, zijn eveneens online toegankelijk. Ze bevatten informatie over de instellingen en de officiers van de Staat op verschillende niveaus.