Archivum Bruxellae

Publicaties over het Archief van de Stad Brussel.

M. VANWELKENHUYZEN, Gids van de genealoog bij het Archief van de Stad Brussel, Archief van de Stad Brussel, 2002 – € 8

Gids voor de genealogen die regelmatig het Archief van de Stad Brussel bezoeken. Deze gids, die zich zowel tot de beginnende als de ervaren genealoog richt, vergemakkelijkt de raadpleging van het bijzonder rijke en uitgebreide archiefmateriaal bewaard door het Archief van de Stad Brussel. Gepubliceerd in het Nederlands en in het Frans.

Th. SYMONS, De gonzende bijenkorf is een oord van studie geworden, Archief van de Stad Brussel, 2001 - € 7,44 (Nl, Fr)

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het gebouw in de Huidevetterstraat. Het gebouwencomplex waar tegenwoordig het Stadsarchief van Brussel huist, behoorde tot 1976 toe aan de onderneming “Jules Waucquez et Compagnie”. De familie Waucquez heeft er gedurende 75 jaar één van ’s lands belangrijkste groothandels in stoffen tot ontwikkeling gebracht en in stand gehouden. De publicatie vertelt de rijke geschiedenis van dat gebouw. Gepubliceerd in het Frans en in het Nederlands.