De mandatarissen van Haren, 1830-1921

De lijst van Harense mandatarissen is opgesteld aan de hand van gegevens uit de Koninklijke Almanakken en de archieven van het gemeentebestuur, zoals de notulen van de gemeenteraad en de boekhoudkundige registers. Biografische gegevens werden verzameld uit parochieregisters, registers van de burgerlijke stand en volkstellingen.

Omdat de mandatarissen in Haren waarschijnlijk verbonden waren aan de katholieke partij, werd er een aanvullend onderzoek verricht in de archieven van het kadoc (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving). Dit onderzoek heeft echter geen afdoende resultaten opgeleverd.

Burgemeesters

Pierre Joseph ROELANTS

landbouwer

° Machelen 10.05.1762

† Haren 22.11.1838

1808-1815 (« Burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand van de Franse Republiek »)

1815-1825 (« Burgemeester »)

1825-1838 (« Burgemeester »)

Jean-Baptiste VANDER ELST

bakker

° Haren 18.02.1788

† Haren 14.11.1870

nov. 1838 – maart 1839 (« Schepen wnd. »)

maart 1839 – nov. 1870 (« Burgemeester »)

Ferdinand VAN PEVENAGE

landbouwer

° Haren 06.02.1822

† Haren 29.05.1873

nov. 1870 – februari 1871 (« Schepen wnd. »)

maart 1871 – mei 1873 (« Burgemeester »)

Auguste Alexandre JACOBS

caféhouder

° Vilvorde 13.03.1830

† Haren 15.03.1878

okt. 1873 – maart 1878 (« Burgemeester »)

Pierre Jean VANDER ELST

landbouwer

° Haren 12.07.1828

† Haren 02.12.1898

mei – oktober 1873 (« Schepen wnd. »)

maart – sept. 1878 (« Schepen wnd. »)

sept. 1878 - dec. 1898 (« Burgemeester »)

Guillaume VAN BENEDEN

(zie gedeelte "schepenen")

dec. 1898 – dec. 1899 (« Schepen wnd. »)

Jean-Baptiste VAN HOLSBEECK

landbouwer

° Evere 28.04.1865

† Haren 13.04.1927

feb. 1900 – feb. 1904 (« Burgemeester »)

Louis Marie Arthur MAES

doctor in de geneeskunde

° Haren 29.07.1874

† Haren 22.09.1928

maart 1904 – maart 1921 (« Burgemeester »)

Schepenen

Michaël Pierre STROOBANT

landbouwer

° Haren 26.06.1779

† Haren 08.10.1849

1830-1839 en 1846-1849

Jean-Baptiste VANDER ELST

(zie gedeelte "burgemeesters")

1830-1838 en 1871-1872

Jean-Baptiste PAUWELS

landbouwer

° Haren 25.03.1790

† Haren 12.10.1868

1839-1871

Adrian VAN ROMPAEY

raedemaeker

° Bonheiden 27.01.1779

† Haren 29.03.1845

1840-1845

Ferdinand VAN PEVENAGE

(zie gedeelte "burgemeesters")

1850-1870

Pierre Jean VANDER ELST

(zie gedeelte "burgemeesters")

1870-1878

Guillaume JANSSENS

landbouwer

° Haren 26.11.1812

† Haren 29.06.1895

1873-1895

Pierre Joseph VAN PEVENAGE

landbouwer

° Haren 23.01.1824

† Haren 08.05.1882

1880-1882

Henri VANDER ELST

bakker

° Haren 08.02.1824

† Haren 13.10.1887

1872 en 1884-1887

Jean-Baptiste Désiré VANDER ELST

knecht/bakker/eigenaar en verzekeringsagent

° Brussel 13.03.1852

† Haren 04.02.1903

1889-1890

Guillaume VAN BENEDEN

caféhouder/bakker/stoker

° Haren 15.10.1838

† Haren 03.02.1905

1891-1900

Philippe VERMEIREN

arbeider/landbouwer/caféhouder

° Haren 10.01.1832

† Haren 03.04.1915

1896-1914

Pierre NOBELS

Meester-metselaar/caféhouder/aannemer

° Diegem 22.05.1850

† Diegem 27.03.1939

1901-1921

Guillaume Auguste DAVERAET

timmerman/eigenaar/landbouwer

° Diegem 04.03.1846

† Diegem 12.03.1926

1914-1916

Antoine Charles DAVIDTS

meester-schoenmaker/landbouwer

° Diegem 23.03.1857

† Haren 17.08.1934

1917-1921

Secretarissen

Joseph François GOTEMANS

1830-1871

J. C. SCHUERMANS

1872-1883

François PULMANS

1884-1919

Louis DESCHOUWER

1920-1921

Gemeenteontvangers

P. DEFRÊNE

1830

L. KERSSELAERD

1831

Jean-Baptiste VAN PEVENAGE

1832-1833

Joseph François GOTEMANS (voorlopig)

1834-1836

Jean-Baptiste VANDER ELST

1837-1839

Egide MEYLEMANS

1840-1842

P. J. PISSOORT

1843-1859 en 1888-1902

P. DEVROOVER

1860-1871

C. VAN CALSTER

1872-1887

F. VERBEET

1903-1921

BRONNEN

Antwerpen, Rijksarchief (RA) :

 • Parochieregisters van Bonheiden (jaar 1779)

Brussel, Rijksarchief (RA) in Vorst :

 • Geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand te Brussel (jaar 1852) en te Evere (jaar 1865)

Brussel, Archief van de Stad Brussel (ASB) :

 • Koninklijke Almanakken (jaren 1840-1914 en 1920-1921, bibliotheek R 208)
 • Parochieregisters van Haren, registers 497-500 (jaren 1762-1790)
 • Archief van de geannexeerde gemeenten – Haren :
  • Register 7 (Rekeningen, jaren 1830-1840 en 1915-1919)
  • Registers 31-32 en 36 (Vergaderingen van de Gemeenteraad, jaren 1830-1839 en 1915-1919)
  • Volkstellingregisters (jaren 1847-1921)
  • Geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand (jaren 1821-1934)

Leuven, Rijksarchief (RA) :

 • Geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand te Diegem (jaren 1846, 1850 en 1857), te Machelen (jaar 1762) en te Vilvoorde (jaar 1830)

Machelen, Gemeentehuis, Burgerzaken :

 • Geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand te Diegem (jaren 1926 en 1939)