Gemeentebladen

Het Gemeenteblad van de Stad Brussel bevat de verslagen van de zittingen van de Gemeenteraad en de rapporten van de departementen en de diensten van de Stad sinds de 19de eeuw.

Het Gemeenteblad wordt door de Stad gepubliceerd. Zo heeft men een inkijk in de beslissingen en de acties ondernomen door de Stad. Het Gemeenteblad laat toe om een inzicht te hebben in de grote verscheidenheid van de debatten en de vragen die de gemeentelijke stadsbestuurders behandelen over het politieke, sociale, economische en culturele leven in Brussel.

Zoekmotor

De zoekmotor laat toe het Gemeenteblad in te kijken naargelang zijn verwerking op de website. Een opzoeking per woord in een bestand is mogelijk.

Een index op basis van de onderwerpen (criteria) is ook opgesteld: het gaat over woorden waarvan de frequentie het meest representatief is, in de mate van de bekomen resultaten volgens een geautomatiseerde tekstuele herkenningprocedure.

Opgelet: de woorden zijn in het Frans omdat de verslagen in het Frans zijn.

Gemeenteverslagen Laken

Het Archief van de Stad Brussel bezit de Gemeenteverslagen van Laken voor de periode 1873 - 1894. Na deze periode bestaat er geen gedrukte versie van de Gemeenteverslagen. Een gedigitaliseerde versie van de gemeenteverslagen van 1874 en van 1879 tot 1894 is op de website van de Stad te raadplegen.