Het archiveren van de reacties na de aanslag : uitdagingen en vooruitzichten

Het verzamelen van de berichten die werden achtergelaten aan de beurs van Brussel en dichtbij het metrostation Maalbeek na 22 maart 2016 werd geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven op andere plaatsen - Parijs, Londen, Madrid, - na soortgelijke dramatische gebeurtenissen. Naast de wil om ze ter beschikking van het publiek te stellen als getuigenis van een mijlpaal in onze geschiedenis, werpt deze actie een licht op nieuwe praktijken van de "archieffabriek". Er stelt zich ook het vraagstuk van de status van alle ingezamelde documenten. Deze documenten zijn afkomstig uit de publieke ruimte, waar ze kortstondige en spontane herdenkingsmonumenten vormden, waarna de archivarissen tussenbeide kwamen om de langdurige bewaring ervan te garanderen. Betreft het archiefbestanden, collecties of documentatie? Gaat het werkelijk om een "eerbetoon", een term die vaak gebruikt wordt voor deze ongrijpbare documenten? Naast deze vragen, wijzen Frédéric Boquet (Hoofdarchivaris van het Stadsarchief Brussel) en Marie Van Eeckenrode (docent aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve – Wetenschappelijk attaché bij het Rijksarchief) op enkele uitdagingen die inherent zijn aan deze inzameling.

Ontdek dit artikel in het nummer van de “Gazette des Archives” (Fr) met betrekking tot initiatieven zoals de inzameling en archivering van de publieke reacties op de terroristische aanslagen in België, Frankrijk en onze Europese buren de afgelopen jaren.