Steekkaarten van de wetenschappelijke bibliotheek

De oude fiches van de Bibliotheek zijn op naam van de auteur of op zoekwoorden te raadplegen hier.

De werken zijn te raadplegen in de leeszaal van het Archief van de Stad Brussel. Het referentienummer van het werk staat bovenaan links op de fiche.

De titels van de aanwinsten van de Bibliotheek van het Archief sinds 2004 zijn opgenomen in de online catalogus.