Tweede oproep getuigenissen Corona

De zomermaanden luidden het einde van de lockdown in. We kunnen reeds met zekerheid stellen dat deze periode zowel mondiaal als lokaal de geschiedenis zal ingaan. Dit uit zich in vele (im)materiële sporen.

Medio maart lanceerde het Stadsarchief Brussel een eerste oproep tot schenkingen en u ging hier gretig op in. Tot op vandaag hebben we velerlei getuigenissen aan ons archief toegevoegd: foto’s, video’s, websites, een gedicht en een lockdown-dagboek. Ons initiatief kreeg gehoor bij verschillende media zoals Le Soir en Bruzz en werd ook gecommuniceerd via het ArchivesQuarantaineArchief-platform.

Nu de lockdown is opgeheven willen wij nogmaals een oproep lanceren richting de Brusselaars, ook al hebben we nog niet veel afstand kunnen nemen van de voorbije periode. De heropstart van veel activiteiten en de terugkeer naar een iets normaler leven, laat ons en vooral ook u toe om een andere blik te werpen op de lockdown en op wat wij hebben binnengekregen, maar ook op wat er is gemaakt tijdens deze periode.

Heeft u tekeningen gemaakt of gezien, geknutseld, spandoeken of borden gemaakt, maskers genaaid, … en heeft u hier sporen van bewaard?

Heeft u geholpen om de “berenjacht” te organiseren voor de kinderen in uw buurt of hebben uw eigen kinderen tekeningen gemaakt met stoepkrijt of uw gevel versierd. Heeft nieuwe inventieve manieren bedacht om uw naasten te ontmoeten tijdens de graduele versoepeling van de lockdown of iets georganiseerd onder buren? Applaudisseerde u trouw mee om 20u, bezocht u reeds een museum of ging u op restaurant op café? Bent u inmiddels begonnen met het aanleggen van een alternatieve checklist voor u op reis vertrekt? Heeft u van dit alles foto’s, documenten of video’s?

Wij blijven geïnteresseerd! Neem contact op met het Stadsarchief ( archief@brucity.be) zodat we samen kunnen bekijken hoe we uw ervaringen van deze opmerkelijke periode kunnen bewaren voor het nageslacht.