De evolutie van Brussel van 1830 tot 1925

Door de wet van 30 maart 1921 werden de gemeentes Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en een deel van Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek precies 100 jaar geleden bij de Stad Brussel gevoegd. Een mooie gelegenheid dus om even een licht te werpen op de evolutie van de hoofdstad tussen 1830 en 1925.

In 1830 was Brussel 415 hectare groot en omvatte de stad het gebied binnen de Vijfhoek. Nu Brussel een hoofdstad was geworden en de handel en industrie toenamen, steeg de bevolking en bleek het grondgebied al snel te klein. De Stad Brussel breidde zich in de hele negentiende en in het begin van de twintigste eeuw in verschillende richtingen uit.

De expansie van Brussel gebeurde zowel naar het oosten, het zuiden als het noorden.


Uitbreiding van het grondgebied 1830-1948, [1948]. ASB, Cartografische collectie, plan van Brussel, PB 149.