Het overzicht van de openbare wegen

De toepassing van de wet van 30 maart 1921 eiste van de administratieve diensten van de Stad Brussel dat zij alle verkeerswegen kenden die aan het grondgebied van de hoofdstad toegevoegd werden.

Hiervoor werden er heel wat overzichten opgesteld door het personeel van de toekomstige deelgemeenten. Zij blijken vandaag waardevolle instrumenten te zijn om inzicht te krijgen in het openbare wegennet van Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek ten tijde van de annexatie. Dit is des te nuttiger omdat bijna de helft van deze straten in 1922 hernoemd zou worden.

Door aanvullend onderzoek in de collecties Openbare Werken (Openbare Werken en Portefeuilleplannen),Burgerlijke Stand en Bevolking (Bevolkingsregisters en Dossiers van straatnamen) en tenslotte de Geannexeerde gemeenten (Zittingen van de Schepencolleges en Correspondentiedossiers) werd het mogelijk om enkele zaken te achterhalen: veranderingen van benamingen, creaties en schrappingen van straten en huisnummers door de stedenbouwkundige veranderingen in de 19de-20de eeuw.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek, hoewel ze niet volledig is (zo zijn straten die vóór de aanhechting bestonden en verdwenen, niet opgenomen, evenmin als openbare wegen die na 1921 zijn aangelegd). De verkregen resultaten werden ook opgenomen in het cumulatieve alfabetische register van de straten van Brussel, opgesteld op basis van de volkstellingsregisters voor de jaren 1910-1947 ( Tabel nr. 62, laatst bijgewerkt op 25/05/2021). Aanvullende informatie over toponymie is te vinden in het werk van Pierre VAN NIEUWENHUYSEN, Historische toponymie van Laken, Brussel, Uitgeverij Safran, 2009, 2 delen.

Opmerking: in de kolom "Nederlandse benaming" zijn de straatnamen tussen [ ] een vrije vertaling van de historicus, aangezien in de bronnen van de verschillende gemeentebesturen (Archief van de Geannexeerde gemeenten) geen vermelding in deze taal teruggevonden werd.

Tabel 1 - Overzicht van openbare wegen in Laken, rond 1921 (PDF, 194.17 KB)

Tabel 2 - Overzicht van de openbare wegen in Neder-Over-Heembeek, rond 1921 (PDF, 104.14 KB)

Tabel 3 - Overzicht van de openbare wegen in Haren, rond 1921 (PDF, 95.90 KB)